نام: محمود
نام خانوادگی: خندان
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: عباس
نام خانوادگی: اکبری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمدحافظ
نام خانوادگی: اصغری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: علی
نام خانوادگی: ابراهیمی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سید محمد
نام خانوادگی: ابره دری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: بهروز
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: علی
نام خانوادگی: خدامرادی
سمت: دبیر
نام: محسن
نام خانوادگی: خندان
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: علی
نام خانوادگی: دراج
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: علیرضا
نام خانوادگی: روحی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سیدرضا
نام خانوادگی: سالمی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: سیدرضا
نام خانوادگی: سبط احمدی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: عادل
نام خانوادگی: صادقی فرد
سمت: دبیر
نام: حسین
نام خانوادگی: صادقیان
سمت: دبیر
نام: علی
نام خانوادگی: طالب حسینی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: جلال
نام خانوادگی: عباسی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: داوود
نام خانوادگی: فدایی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: داود
نام خانوادگی: فولادیان
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: علی
نام خانوادگی: فکور
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محسن
نام خانوادگی: فیاضی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: حیدر
نام خانوادگی: قاسم نیا
سمت: دبیر
نام: حمید
نام خانوادگی: قربانحسینی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: حسن
نام خانوادگی: قنبری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمد تقی
نام خانوادگی: قندی
سمت: دبیر
نام: جواد
نام خانوادگی: متقی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: صادق
نام خانوادگی: معصومی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمود
نام خانوادگی: ملکی تبار
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: میرمحمدی
تحصیلات:
بیوگرافی ساعت های حضور در مدرسه
نام: مهدی
نام خانوادگی: ناصری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: احمد علی
نام خانوادگی: نظری
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: علی
نام خانوادگی: واحدی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: وحید
نام خانوادگی: کریمی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
نام: نقی
نام خانوادگی: یعقوبی
تحصیلات:
ساعت های حضور در مدرسه
آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

دبیرستان استعدادهای درخشان علامه حلی ساوه
08642246650,08642243213,42242821
خیابان خیابان شریعتی، فرعی میدان معلم
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه فرهیختگان جوان می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.